0025. אום פרפר למוט הברגה מהירה דיבידג

 

 

חיבור תבניות מתועשות מפלדה פרפרים יצוקים עם הברגה פנימית בעלת פסיעה 10 מ"מ המתאימה למוטות הברגה מהירה מסוג דיבידג.

הפרפרים הם שילוב של אום באורך מינימלי של 50 מ"מ ובסיס עגול יצוק או מרובע. הבסיס מיועד לחלוקת

עומסים במגע עם התבנית המתועשת.

יש להבריג את אום הפרפר על גבי המוט דיבידג עד למגע מלא עם התבנית.
ניתן להדק את אום הפרפר בשני אופנים: על ידי מפתח נעילה 30 מ"מ או באמצעות אום נעילה נוסף באורך 25 מ"מ.
הפרפרים מגולוונים ומאפשרים פתיחה וסגירה מהירה.

כל הפרפרים מתאימים לעומסים של מוטות הברגה מהירה דיבידג 9 טון.
אין להכות על אום הפרפר היצוק, מכות יכולות לגרום לשבר של הפרפר וסכנה אפשרית של התפרקות התבנית.

 

 

 

0026. אטמים / תותבים למוטות הברגה מהירה דיבידג

 

 

חיבור שתי מוטות הברגה מהירה דיבידג משני צידי האטם ומניעת מעבר מים או הדף דרך החור בקיר.

אטם תותב מברזל יצוק עם הברגה פנימית בעלת פסיעה 10 מ"מ המתאימה למוטות הברגה מהירה מסוג דיבידג ומאפשר חיבור שתי מוטות משני צידי האטם/תותב.

יש להרכיב את מוטות הדיבידג משני צדיו של האטם/תותב ולהשחיל צינורות הגנה וקונוס קצה.

יש לנעול פרפרים אל התבנית ולאחר היציקה יש לפרק את הפרפרים ולהוציא את מוטות הדיבידג. האטם יישאר בבטון.

מניעת מעבר מים או הדף.

מומלץ להשתמש במוטות דיבידג באורך אחיד, לצורך בקרה בזמן הביצוע.